عکس | آلودگی شدید هوای پایتخت با شاخص ۱۸۰

عکس | آلودگی شدید هوای پایتخت با شاخص ۱۸۰
با وجود اعلام تعطیلی امروز تهران، شاخص آلودگی همچنان وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد. طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی روی عدد ۱۸۰ قرار دارد. شب گذشته نیز به دلیل هجوم شهروندان به خیابان‌ها و تردد خودروها در سطح شهر، وضعیت آلودگی بدتر شد.

عکس | آلودگی شدید هوای پایتخت با شاخص ۱۸۰

با وجود اعلام تعطیلی امروز تهران، شاخص آلودگی همچنان وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد. طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی روی عدد ۱۸۰ قرار دارد. شب گذشته نیز به دلیل هجوم شهروندان به خیابان‌ها و تردد خودروها در سطح شهر، وضعیت آلودگی بدتر شد.
عکس | آلودگی شدید هوای پایتخت با شاخص ۱۸۰