عکس | دیدار معاون وزیر خارجه آفریقا با ظریف

عکس | دیدار معاون وزیر خارجه آفریقا با ظریف
“نومندیا امفکتو” معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

عکس | دیدار معاون وزیر خارجه آفریقا با ظریف

“نومندیا امفکتو” معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.
عکس | دیدار معاون وزیر خارجه آفریقا با ظریف