عکس | طرح هادی حیدری در سوگ درگذشت داود رشیدی

عکس | طرح هادی حیدری در سوگ درگذشت داود رشیدی
هادی حیدری طرحی را در سوگ درگذشت داود رشیدی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد.

عکس | طرح هادی حیدری در سوگ درگذشت داود رشیدی

هادی حیدری طرحی را در سوگ درگذشت داود رشیدی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد.
عکس | طرح هادی حیدری در سوگ درگذشت داود رشیدی

مهارت برتر