عکس | ظریف و اشرف‌غنی در ضیافت شام

عکس | ظریف و اشرف‌غنی در ضیافت شام
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ضیافت شام کاری میهمانان ویژه اجلاس قلب آسیا با حضور نارندرا مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حضور یافت.

عکس | ظریف و اشرف‌غنی در ضیافت شام

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ضیافت شام کاری میهمانان ویژه اجلاس قلب آسیا با حضور نارندرا مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حضور یافت.
عکس | ظریف و اشرف‌غنی در ضیافت شام