فارین پالسی: ترامپ به جای لغو برجام می‌بایست با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند

فارین پالسی: ترامپ به جای لغو برجام می‌بایست با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند
یک نشریه آمریکایی گزارش کرد که تلاش دولت آمریکا برای لغو برجام در واقع یک گام رو به عقب در مبارزه با تهران است و ترامپ می‌بایست راهکاری را برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه به کار گیرد.

فارین پالسی: ترامپ به جای لغو برجام می‌بایست با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند

یک نشریه آمریکایی گزارش کرد که تلاش دولت آمریکا برای لغو برجام در واقع یک گام رو به عقب در مبارزه با تهران است و ترامپ می‌بایست راهکاری را برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه به کار گیرد.
فارین پالسی: ترامپ به جای لغو برجام می‌بایست با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند