فراخوان تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به حکم اعدام ۶ نفر

فراخوان تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به حکم اعدام ۶ نفر
مردم بحرین و برخی گروه‌های انقلابی این کشور امروز نیز با انتشار اعلامیه‌هایی خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به حکم اعدام ۶ جوان بحرینی شدند.

فراخوان تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به حکم اعدام ۶ نفر

مردم بحرین و برخی گروه‌های انقلابی این کشور امروز نیز با انتشار اعلامیه‌هایی خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به حکم اعدام ۶ جوان بحرینی شدند.
فراخوان تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به حکم اعدام ۶ نفر