فرقه منافقین در نشست‌هایش به هر سخنران آمریکایی 25 هزار دلار پرداخت می‌کند

فرقه منافقین در نشست‌هایش به هر سخنران آمریکایی 25 هزار دلار پرداخت می‌کند
خبرنگار «فیگارو» به نقل از یک منبع دیپلماتیک خبر داد، گروهک تروریستی منافقین در مراسم‌های خود به هر سخنران آمریکایی 25هزار دلار و به هر سخنران فرانسوی 12هزار و پانصد دلار می‌دهد.

فرقه منافقین در نشست‌هایش به هر سخنران آمریکایی 25 هزار دلار پرداخت می‌کند

خبرنگار «فیگارو» به نقل از یک منبع دیپلماتیک خبر داد، گروهک تروریستی منافقین در مراسم‌های خود به هر سخنران آمریکایی 25هزار دلار و به هر سخنران فرانسوی 12هزار و پانصد دلار می‌دهد.
فرقه منافقین در نشست‌هایش به هر سخنران آمریکایی 25 هزار دلار پرداخت می‌کند