فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند

فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند
جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از جمله فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و معاونین ستادکل نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.

فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند

جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از جمله فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و معاونین ستادکل نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.
فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند