فروش اعضای بدن ایرانی به اتباع خارجی را صلاح نمی‌دانیم/ وجود ایدز، سل و بیماری‌های پوستی در زندان

فروش اعضای بدن ایرانی به اتباع خارجی را صلاح نمی‌دانیم/ وجود ایدز، سل و بیماری‌های پوستی در زندان
وزیر بهداشت با بیان اینکه قانون ممنوعیت پیوند عضو بدن ایرانی به اتباع خارجی برای حفظ حرمت مردم کشورمان است و از آن دفاع می‌کنیم گفت: مرگ لطیفه رحمانی به هیچ وجه به علت فقدان عضو نبود.

فروش اعضای بدن ایرانی به اتباع خارجی را صلاح نمی‌دانیم/ وجود ایدز، سل و بیماری‌های پوستی در زندان

وزیر بهداشت با بیان اینکه قانون ممنوعیت پیوند عضو بدن ایرانی به اتباع خارجی برای حفظ حرمت مردم کشورمان است و از آن دفاع می‌کنیم گفت: مرگ لطیفه رحمانی به هیچ وجه به علت فقدان عضو نبود.
فروش اعضای بدن ایرانی به اتباع خارجی را صلاح نمی‌دانیم/ وجود ایدز، سل و بیماری‌های پوستی در زندان

دانلود فیلم با لینک مستقیم