فروش 140 هزار سکه به ارزش 140 میلیارد تومان/حراج بانک کارگشایی ادامه دارد

فروش 140 هزار سکه به ارزش 140 میلیارد تومان/حراج بانک کارگشایی ادامه دارد
مدیرعامل بانک کارگشایی اعلام کرد: تاکنون 140 میلیارد تومان از محل فروش 140 هزار سکه تمام و نیم سکه وصول شده است.

فروش 140 هزار سکه به ارزش 140 میلیارد تومان/حراج بانک کارگشایی ادامه دارد

مدیرعامل بانک کارگشایی اعلام کرد: تاکنون 140 میلیارد تومان از محل فروش 140 هزار سکه تمام و نیم سکه وصول شده است.
فروش 140 هزار سکه به ارزش 140 میلیارد تومان/حراج بانک کارگشایی ادامه دارد