فیروز کریمی: گروه مرگ یعنی چی؟/ تیم ملی می‌تواند به مرحله بالاتر برود

فیروز کریمی: گروه مرگ یعنی چی؟/ تیم ملی می‌تواند به مرحله بالاتر برود
سرمربی گسترش فولاد تبریز آسان شمردن بازی مقابل مراکش را اشتباه عنوان کرد و افزود: من اعتقاد دارم سخت‌ترین بازی ما همین بازی با مراکش می‌باشد، چون بضاعت تیم‌ها نامشخص است و به همین دلیل پیش‌بینی یک دیدار سخت را می‌کنم.‌

فیروز کریمی: گروه مرگ یعنی چی؟/ تیم ملی می‌تواند به مرحله بالاتر برود

سرمربی گسترش فولاد تبریز آسان شمردن بازی مقابل مراکش را اشتباه عنوان کرد و افزود: من اعتقاد دارم سخت‌ترین بازی ما همین بازی با مراکش می‌باشد، چون بضاعت تیم‌ها نامشخص است و به همین دلیل پیش‌بینی یک دیدار سخت را می‌کنم.‌
فیروز کریمی: گروه مرگ یعنی چی؟/ تیم ملی می‌تواند به مرحله بالاتر برود