فیلم/ اسامی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر/ از «بمب» معادی تا «به وقت شام» حاتمی‌کیا

فیلم/ اسامی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر/ از «بمب» معادی تا «به وقت شام» حاتمی‌کیا
دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست خبری امروز اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر را اعلام کرد.

فیلم/ اسامی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر/ از «بمب» معادی تا «به وقت شام» حاتمی‌کیا

دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست خبری امروز اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر را اعلام کرد.
فیلم/ اسامی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر/ از «بمب» معادی تا «به وقت شام» حاتمی‌کیا