فیلم/ انتقاد صریح مجری تلویزیون از بازی مهران غفوریان در «خالتور»/ خجالت کشیدم فیلم را دیدم!

فیلم/ انتقاد صریح مجری تلویزیون از بازی مهران غفوریان در «خالتور»/ خجالت کشیدم فیلم را دیدم!
مجری برنامه تلویزیونی «من و شما» نسبت به بازی مهران غفوریان در فیلم سینمایی «خالتور» انتقاد کرد.

فیلم/ انتقاد صریح مجری تلویزیون از بازی مهران غفوریان در «خالتور»/ خجالت کشیدم فیلم را دیدم!

مجری برنامه تلویزیونی «من و شما» نسبت به بازی مهران غفوریان در فیلم سینمایی «خالتور» انتقاد کرد.
فیلم/ انتقاد صریح مجری تلویزیون از بازی مهران غفوریان در «خالتور»/ خجالت کشیدم فیلم را دیدم!