فیلم/ به یاد شهید مدافع حرم سردار شعبان‌ نصیری

فیلم/ به یاد شهید مدافع حرم سردار شعبان‌ نصیری
شهید مدافع حرم سردار شعبان نصیری 5 خرداد‌ماه 1396 در غرب موصل به شهادت رسید.

فیلم/ به یاد شهید مدافع حرم سردار شعبان‌ نصیری

شهید مدافع حرم سردار شعبان نصیری 5 خرداد‌ماه 1396 در غرب موصل به شهادت رسید.
فیلم/ به یاد شهید مدافع حرم سردار شعبان‌ نصیری