فیلم | تجدید میثاق رییس جمهور و هیات دولت با آرمان‌های امام (ره)

فیلم | تجدید میثاق رییس جمهور و هیات دولت با آرمان‌های امام (ره)
رییس جمهور صبح امروز به همراه هیات دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.

فیلم | تجدید میثاق رییس جمهور و هیات دولت با آرمان‌های امام (ره)

رییس جمهور صبح امروز به همراه هیات دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.
فیلم | تجدید میثاق رییس جمهور و هیات دولت با آرمان‌های امام (ره)

فستیوال فیلم