فیلم/ تشییع باشکوه شهید افغانستانی مدافع حرم در شیراز

فیلم/ تشییع باشکوه شهید افغانستانی مدافع حرم در شیراز
شیرازی‌ها برای شهید مظلوم افغانستانی مدافع حرم که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش در ایران نبودند، سنگ تمام گذاشتند.

فیلم/ تشییع باشکوه شهید افغانستانی مدافع حرم در شیراز

شیرازی‌ها برای شهید مظلوم افغانستانی مدافع حرم که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش در ایران نبودند، سنگ تمام گذاشتند.
فیلم/ تشییع باشکوه شهید افغانستانی مدافع حرم در شیراز