فیلم/ تل‌آویو از نمای جدید!

فیلم/ تل‌آویو از نمای جدید!
رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: اگر غلطی از اسرائیل سر بزند، جمهوری اسلامی، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.

فیلم/ تل‌آویو از نمای جدید!

رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: اگر غلطی از اسرائیل سر بزند، جمهوری اسلامی، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
فیلم/ تل‌آویو از نمای جدید!