فیلم | حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه ارس به مناسبت ولادت حضرت عیسی(ع)

فیلم | حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه ارس به مناسبت ولادت حضرت عیسی(ع)
حضور وزیر آموزش و پرورش در کلاس‌های درس مدرسه ارس تهران به مناسبت ولادت حضرت عیسی (ع) و گفتگو با دانش‌آموزان این مدرسه را در ویدئوی زیر می‌بینید.

فیلم | حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه ارس به مناسبت ولادت حضرت عیسی(ع)

حضور وزیر آموزش و پرورش در کلاس‌های درس مدرسه ارس تهران به مناسبت ولادت حضرت عیسی (ع) و گفتگو با دانش‌آموزان این مدرسه را در ویدئوی زیر می‌بینید.
فیلم | حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه ارس به مناسبت ولادت حضرت عیسی(ع)