فیلم/ درخواست سریع‌ترین مرد عمودی جهان از مردم ایران/ آیا رضا علیپور برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 خواهد شد؟

فیلم/ درخواست سریع‌ترین مرد عمودی جهان از مردم ایران/ آیا رضا علیپور برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 خواهد شد؟
رضا علیپور که لقب سریع‌ترین مرد عمودی جهان را در اختیار دارد، در ویدیویی که اختصاصا برای خبرگزاری فارس ارسال کرده، از مردم ایران درخواست کرد تا با مراجعه به لینک yon.ir/EyBsn در نظرسنجی برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 جهان به وی رای بدهند؛ تا این لحظه علیپور درصدر این نظرسنجی است.

فیلم/ درخواست سریع‌ترین مرد عمودی جهان از مردم ایران/ آیا رضا علیپور برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 خواهد شد؟

رضا علیپور که لقب سریع‌ترین مرد عمودی جهان را در اختیار دارد، در ویدیویی که اختصاصا برای خبرگزاری فارس ارسال کرده، از مردم ایران درخواست کرد تا با مراجعه به لینک yon.ir/EyBsn در نظرسنجی برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 جهان به وی رای بدهند؛ تا این لحظه علیپور درصدر این نظرسنجی است.
فیلم/ درخواست سریع‌ترین مرد عمودی جهان از مردم ایران/ آیا رضا علیپور برترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 خواهد شد؟