فیلم/ راهپیمایی مردم کرمان علیه آشوبگران

فیلم/ راهپیمایی مردم کرمان علیه آشوبگران
مردم کرمان امروز با حضور در خیابان‌ها اقدامات اخیر آشوبگران و اقدامات اخیر آنان را محکوم کردند.

فیلم/ راهپیمایی مردم کرمان علیه آشوبگران

مردم کرمان امروز با حضور در خیابان‌ها اقدامات اخیر آشوبگران و اقدامات اخیر آنان را محکوم کردند.
فیلم/ راهپیمایی مردم کرمان علیه آشوبگران