فیلم | ظریف: مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه در تعارض با تلاش‌های بین‌المللی نیست

فیلم | ظریف: مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه در تعارض با تلاش‌های بین‌المللی نیست
در ویدئوی زیر اظهارات وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران را در حاشیه کنفرانس قلب آسیا مشاهده می کنید.

فیلم | ظریف: مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه در تعارض با تلاش‌های بین‌المللی نیست

در ویدئوی زیر اظهارات وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران را در حاشیه کنفرانس قلب آسیا مشاهده می کنید.
فیلم | ظریف: مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه در تعارض با تلاش‌های بین‌المللی نیست