فیلم/ عکاشه: شایعه وقوع قطعی زلزله بزرگتر در تهران دروغ محض است

فیلم/ عکاشه: شایعه وقوع قطعی زلزله بزرگتر در تهران دروغ محض است
دکتر بهرام عکاشه پدر علم زلزله‌شناسی ایران با حضور در استودیوی خبرگزاری فارس به سؤالات خبرنگار صوت و تصویر درباره شایعات زلزله اخیر تهران پاسخ داد.

فیلم/ عکاشه: شایعه وقوع قطعی زلزله بزرگتر در تهران دروغ محض است

دکتر بهرام عکاشه پدر علم زلزله‌شناسی ایران با حضور در استودیوی خبرگزاری فارس به سؤالات خبرنگار صوت و تصویر درباره شایعات زلزله اخیر تهران پاسخ داد.
فیلم/ عکاشه: شایعه وقوع قطعی زلزله بزرگتر در تهران دروغ محض است