فیلم/ نماهنگ زیبای انصارالله یمن در حمایت از قدس

فیلم/ نماهنگ زیبای انصارالله یمن در حمایت از قدس
گروه انصارالله یمن نماهنگ زیبای «القدس موعدنا» را در حمایت از فلسطین منتشر کرد.

فیلم/ نماهنگ زیبای انصارالله یمن در حمایت از قدس

گروه انصارالله یمن نماهنگ زیبای «القدس موعدنا» را در حمایت از فلسطین منتشر کرد.
فیلم/ نماهنگ زیبای انصارالله یمن در حمایت از قدس