فیلم | پیاده روی یک تمساح در مجتمع مسکونی

فیلم | پیاده روی یک تمساح در مجتمع مسکونی
تمساحی در یک مجتمع مسکونی در فلوریدا پیاده روی می‌کرد که این حادثه را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | پیاده روی یک تمساح در مجتمع مسکونی

تمساحی در یک مجتمع مسکونی در فلوریدا پیاده روی می‌کرد که این حادثه را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | پیاده روی یک تمساح در مجتمع مسکونی

مرجع سلامتی