فیلم/ چه کسانی پرچم ایران را پایین کشیدند؟/ روایت صریح از اقدام بی‌شرمانه یک اغتشاشگر

فیلم/ چه کسانی پرچم ایران را پایین کشیدند؟/ روایت صریح از اقدام بی‌شرمانه یک اغتشاشگر
9 دی‌ماه تعدای از اغتشاشگران در ملایر، پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین کشیدند.

فیلم/ چه کسانی پرچم ایران را پایین کشیدند؟/ روایت صریح از اقدام بی‌شرمانه یک اغتشاشگر

9 دی‌ماه تعدای از اغتشاشگران در ملایر، پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین کشیدند.
فیلم/ چه کسانی پرچم ایران را پایین کشیدند؟/ روایت صریح از اقدام بی‌شرمانه یک اغتشاشگر