فیلم/ کارگردان مستند قائم‌مقام: مشروح مصاحبه‌های آیت‌الله منتظری را منتشر می‌کنیم

فیلم/ کارگردان مستند قائم‌مقام: مشروح مصاحبه‌های آیت‌الله منتظری را منتشر می‌کنیم
کارگردان و محقق مستند «قائم مقام» با حضور در خبرگزاری فارس درباره ساخت مستند زندگی آیت‌الله منتظری به گفت‌وگو نشستند.

فیلم/ کارگردان مستند قائم‌مقام: مشروح مصاحبه‌های آیت‌الله منتظری را منتشر می‌کنیم

کارگردان و محقق مستند «قائم مقام» با حضور در خبرگزاری فارس درباره ساخت مستند زندگی آیت‌الله منتظری به گفت‌وگو نشستند.
فیلم/ کارگردان مستند قائم‌مقام: مشروح مصاحبه‌های آیت‌الله منتظری را منتشر می‌کنیم