فیلم | کریستیانو رونالدو و هدیه 1.7 میلیون پوندی‌| ستاره رئال سوار بر بوگاتی ویرون

فیلم | کریستیانو رونالدو و هدیه 1.7 میلیون پوندی‌| ستاره رئال سوار بر بوگاتی ویرون
کریستیانو رونالدو پس از موفقیت در جام ملت‌های اروپا برای خود جایزه‌ای گرانقیمت سفارش داد: یک بوگاتی ویرون به ارزش 1.7 میلیون پوند.

فیلم | کریستیانو رونالدو و هدیه 1.7 میلیون پوندی‌| ستاره رئال سوار بر بوگاتی ویرون

کریستیانو رونالدو پس از موفقیت در جام ملت‌های اروپا برای خود جایزه‌ای گرانقیمت سفارش داد: یک بوگاتی ویرون به ارزش 1.7 میلیون پوند.
فیلم | کریستیانو رونالدو و هدیه 1.7 میلیون پوندی‌| ستاره رئال سوار بر بوگاتی ویرون

ابزار رسانه