فیلم/ کلیپ تجلیل از «سید نظام‌الدین موسوی» در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس

فیلم/ کلیپ تجلیل از «سید نظام‌الدین موسوی» در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس
سیدنظام‌‌الدین موسوی پس از 6 سال مدیریت خبرگزاری فارس، به کار خود پایان داد.

فیلم/ کلیپ تجلیل از «سید نظام‌الدین موسوی» در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس

سیدنظام‌‌الدین موسوی پس از 6 سال مدیریت خبرگزاری فارس، به کار خود پایان داد.
فیلم/ کلیپ تجلیل از «سید نظام‌الدین موسوی» در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس