فیلم/ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم/ از طرح تحقیرآمیز سبد کالا و فساد 8000 میلیاردی تا رها کردن مسکن مهر و حقوق‌های نجومی

فیلم/ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم/ از طرح تحقیرآمیز سبد کالا و فساد 8000 میلیاردی تا رها کردن مسکن مهر و حقوق‌های نجومی
در پی اظهار شرمساری رئیس‌جمهور از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، بسیاری از مردم نسبت به استفاده از عبارت شرمساری برای لغو یک سخنرانی واکنش نشان دادند و آن را در مقایسه با موضوعاتی ازقبیل رکود، بیکاری، مشکلات شدید مسکن مهر، اجرای تحقیرآمیز طرح سبد کالا، بی‌نتیجه بودن برجام، برخورد اخیر دو قطار و … هیچ دانستند.

فیلم/ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم/ از طرح تحقیرآمیز سبد کالا و فساد 8000 میلیاردی تا رها کردن مسکن مهر و حقوق‌های نجومی

در پی اظهار شرمساری رئیس‌جمهور از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، بسیاری از مردم نسبت به استفاده از عبارت شرمساری برای لغو یک سخنرانی واکنش نشان دادند و آن را در مقایسه با موضوعاتی ازقبیل رکود، بیکاری، مشکلات شدید مسکن مهر، اجرای تحقیرآمیز طرح سبد کالا، بی‌نتیجه بودن برجام، برخورد اخیر دو قطار و … هیچ دانستند.
فیلم/ 10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردم/ از طرح تحقیرآمیز سبد کالا و فساد 8000 میلیاردی تا رها کردن مسکن مهر و حقوق‌های نجومی