قاسمی گزارش دولت آمریکا در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند

قاسمی گزارش دولت آمریکا در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند
قاسمی گزارش دولت آمریکا علیه ایران در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند و گفت:سیاستهای مداخله جویانه و بی ثبات کننده آمریکا در جهان بویژه در غرب آسیا و آفریقا زمینه گسترش شبکه های تبهکاری فراملی قاچاق انسان را فراهم کرده است.

قاسمی گزارش دولت آمریکا در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند

قاسمی گزارش دولت آمریکا علیه ایران در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند و گفت:سیاستهای مداخله جویانه و بی ثبات کننده آمریکا در جهان بویژه در غرب آسیا و آفریقا زمینه گسترش شبکه های تبهکاری فراملی قاچاق انسان را فراهم کرده است.
قاسمی گزارش دولت آمریکا در موضوع قاچاق انسان را مردود خواند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *