قشقایی را هنوز یادمان است/ تهدید مدیرعامل بادران می تواند هشدار مضاعف باشد

قشقایی را هنوز یادمان است/ تهدید مدیرعامل بادران می تواند هشدار مضاعف باشد
سرمربی پرسپولیس گفت: بازی خیلی خطرناکی در پیش خواهیم داشت؛ قشقایی را هنوز یادمان است و اینکه چگونه حذف شدیم.

قشقایی را هنوز یادمان است/ تهدید مدیرعامل بادران می تواند هشدار مضاعف باشد

سرمربی پرسپولیس گفت: بازی خیلی خطرناکی در پیش خواهیم داشت؛ قشقایی را هنوز یادمان است و اینکه چگونه حذف شدیم.
قشقایی را هنوز یادمان است/ تهدید مدیرعامل بادران می تواند هشدار مضاعف باشد