قلیان وسط جاده ممنوع شد/ ایرانی ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج دخانیات می‌کنند

قلیان وسط جاده ممنوع شد/ ایرانی ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج دخانیات می‌کنند
ایسنا نوشت: معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: مردم ایران سالانه 100 هزار میلیارد ریال صرف مصرف دخانیات می کنند.

قلیان وسط جاده ممنوع شد/ ایرانی ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج دخانیات می‌کنند

ایسنا نوشت: معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: مردم ایران سالانه 100 هزار میلیارد ریال صرف مصرف دخانیات می کنند.
قلیان وسط جاده ممنوع شد/ ایرانی ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج دخانیات می‌کنند

car