قیمت آجیل شب یلدا تعیین شد/ هر کیلو ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان

قیمت آجیل شب یلدا تعیین شد/ هر کیلو ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه برای آجیل شب یلدا نمی‌توان قیمت مصوب تعیین کرد، گفت: قیمت کارشناسی اتحادیه برای هر کیلو آجیل ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان است که در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۰ درصد به این قیمت اضافه می‌شود.

قیمت آجیل شب یلدا تعیین شد/ هر کیلو ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه برای آجیل شب یلدا نمی‌توان قیمت مصوب تعیین کرد، گفت: قیمت کارشناسی اتحادیه برای هر کیلو آجیل ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان است که در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۰ درصد به این قیمت اضافه می‌شود.
قیمت آجیل شب یلدا تعیین شد/ هر کیلو ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان