قیمت طلا با تضعیف ارزش دلار افزایش یافت

قیمت طلا با تضعیف ارزش دلار افزایش یافت
امروز در بازارهای جهانی قیمت ارزش دلار کاهش یافت و به دنبال آن قیمت فلز زرد ۱.۳ دلاردر هر اونس بالا رفت.

قیمت طلا با تضعیف ارزش دلار افزایش یافت

امروز در بازارهای جهانی قیمت ارزش دلار کاهش یافت و به دنبال آن قیمت فلز زرد ۱.۳ دلاردر هر اونس بالا رفت.
قیمت طلا با تضعیف ارزش دلار افزایش یافت