قیمت نفت و طلا افزایش یافت

قیمت نفت و طلا افزایش یافت
قیمت نفت به علت چشم‌انداز مناسب در مورد رشد اقتصادی و ادامه کاهش تولید اوپک و روسیه و بهای طلا به علت کاهش ارزش دلار افزایش یافت.

قیمت نفت و طلا افزایش یافت

قیمت نفت به علت چشم‌انداز مناسب در مورد رشد اقتصادی و ادامه کاهش تولید اوپک و روسیه و بهای طلا به علت کاهش ارزش دلار افزایش یافت.
قیمت نفت و طلا افزایش یافت