قیمت نفت کاهش یافت/ هر بشکه همچنان بالای 70 دلار

قیمت نفت کاهش یافت/ هر بشکه همچنان بالای 70 دلار
هرچند قیمت نفت امروز در بازار جهانی کاهش یافت، اما هر بشکه از این طلای سیاه 70.25 دلار فروخته شد.

قیمت نفت کاهش یافت/ هر بشکه همچنان بالای 70 دلار

هرچند قیمت نفت امروز در بازار جهانی کاهش یافت، اما هر بشکه از این طلای سیاه 70.25 دلار فروخته شد.
قیمت نفت کاهش یافت/ هر بشکه همچنان بالای 70 دلار