قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان 8 سال گذشته رسید/رشد بی‌سابقه قیمت در بازار اروپا

قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان 8 سال گذشته رسید/رشد بی‌سابقه قیمت در بازار اروپا
بلومبرگ اعلام کرد:در پی وقوع انفجار در یکی از بزرگ‌ترین مراکز تقسیم گاز طبیعی قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان در ۸ سال گذشته رسید.

قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان 8 سال گذشته رسید/رشد بی‌سابقه قیمت در بازار اروپا

بلومبرگ اعلام کرد:در پی وقوع انفجار در یکی از بزرگ‌ترین مراکز تقسیم گاز طبیعی قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان در ۸ سال گذشته رسید.
قیمت گاز در انگلیس به بالاترین میزان 8 سال گذشته رسید/رشد بی‌سابقه قیمت در بازار اروپا