لاریجانی: ایران تا جایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند

لاریجانی: ایران تا جایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری روسی تصریح کرد که ایران تاجایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند.

لاریجانی: ایران تا جایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری روسی تصریح کرد که ایران تاجایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند.
لاریجانی: ایران تا جایی که لازم باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند