لنگرود 4.8 ریشتر لرزید

لنگرود 4.8 ریشتر لرزید
دقایقی پیش شهرستان لنگرود در استان گیلان بر اثر زمین‌لرزه 4.8 ریشتری لرزید.

لنگرود 4.8 ریشتر لرزید

دقایقی پیش شهرستان لنگرود در استان گیلان بر اثر زمین‌لرزه 4.8 ریشتری لرزید.
لنگرود 4.8 ریشتر لرزید