ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به دست جناب خان!

ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به دست جناب خان!
در برنامه «خندوانه» که شامگاه سه شنبه دوم شهریور پخش شد، جناب خان، ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را لو داد.

ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به دست جناب خان!

در برنامه «خندوانه» که شامگاه سه شنبه دوم شهریور پخش شد، جناب خان، ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را لو داد.
ماجرای هک سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به دست جناب خان!

لوکس بلاگ