مایک پنس از اعتراضات 1388 حمایت کرده بود/ او و ترامپ قاطعانه حامی «معترضان ایرانی» خواهند بود

مایک پنس از اعتراضات 1388 حمایت کرده بود/ او و ترامپ قاطعانه حامی «معترضان ایرانی» خواهند بود
سخنگوی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره مواضع وی در قبال تحولات اخیر ایران گفته که معاون ترامپ از سال 1388 حامی قاطع «معترضان ایرانی» بوده است.

مایک پنس از اعتراضات 1388 حمایت کرده بود/ او و ترامپ قاطعانه حامی «معترضان ایرانی» خواهند بود

سخنگوی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره مواضع وی در قبال تحولات اخیر ایران گفته که معاون ترامپ از سال 1388 حامی قاطع «معترضان ایرانی» بوده است.
مایک پنس از اعتراضات 1388 حمایت کرده بود/ او و ترامپ قاطعانه حامی «معترضان ایرانی» خواهند بود