مترو دست به دامن وزارت نفت شد/ امیدواری برای پرداخت بدهی دولت تا پایان امسال

مترو دست به دامن وزارت نفت شد/ امیدواری برای پرداخت بدهی دولت تا پایان امسال
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: توافقی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور انجام شده تا بتوانیم هزینه یکهزار واگن مترو را که برابر با 5 هزار میلیارد تومان می‌شود از این محل تأمین کنیم.

مترو دست به دامن وزارت نفت شد/ امیدواری برای پرداخت بدهی دولت تا پایان امسال

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: توافقی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور انجام شده تا بتوانیم هزینه یکهزار واگن مترو را که برابر با 5 هزار میلیارد تومان می‌شود از این محل تأمین کنیم.
مترو دست به دامن وزارت نفت شد/ امیدواری برای پرداخت بدهی دولت تا پایان امسال