مجری سابق فاکس‌نیوز ترامپ را به تعرض جنسی متهم کرد

مجری سابق فاکس‌نیوز ترامپ را به تعرض جنسی متهم کرد
مجری سابق شبکه خبری فاکس‌نیوز، رئیس‌جمهور آمریکا را به تعرض جنسی به او در سال‌های گذشته متهم کرده است.

مجری سابق فاکس‌نیوز ترامپ را به تعرض جنسی متهم کرد

مجری سابق شبکه خبری فاکس‌نیوز، رئیس‌جمهور آمریکا را به تعرض جنسی به او در سال‌های گذشته متهم کرده است.
مجری سابق فاکس‌نیوز ترامپ را به تعرض جنسی متهم کرد