مجمع خیرین ازدواج بزودی در شهرستان های کردستان راه‌اندازی می‌شود

مجمع خیرین ازدواج بزودی در شهرستان های کردستان راه‌اندازی می‌شود
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از راه اندازی و تشکیل مجمع خیرین ازدواج در شهرستان ها به منظور تجمع و هدفمندسازی کمک های افراد خیر در امر ازدواج خبر داد.

مجمع خیرین ازدواج بزودی در شهرستان های کردستان راه‌اندازی می‌شود

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از راه اندازی و تشکیل مجمع خیرین ازدواج در شهرستان ها به منظور تجمع و هدفمندسازی کمک های افراد خیر در امر ازدواج خبر داد.
مجمع خیرین ازدواج بزودی در شهرستان های کردستان راه‌اندازی می‌شود