محسن رضایی درگذشت مادر شهیدان «دقیقی» را تسلیت گفت

محسن رضایی درگذشت مادر شهیدان «دقیقی» را تسلیت گفت
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت درگذشت مادر شهیدان، حمید، مجید و مجتبی دقیقی، پیام تسلیتی صادر کرد.

محسن رضایی درگذشت مادر شهیدان «دقیقی» را تسلیت گفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت درگذشت مادر شهیدان، حمید، مجید و مجتبی دقیقی، پیام تسلیتی صادر کرد.
محسن رضایی درگذشت مادر شهیدان «دقیقی» را تسلیت گفت