محمود صادقی اتهام خود به آیت‌الله مکارم شیرازی را پس گرفت

محمود صادقی اتهام خود به آیت‌الله مکارم شیرازی را پس گرفت
نماینده تهران در مجلس سخن خود درباره ارتباط کاری و خویشاوندی یک بدهکار بانک سرمایه با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی را پس گرفت.

محمود صادقی اتهام خود به آیت‌الله مکارم شیرازی را پس گرفت

نماینده تهران در مجلس سخن خود درباره ارتباط کاری و خویشاوندی یک بدهکار بانک سرمایه با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی را پس گرفت.
محمود صادقی اتهام خود به آیت‌الله مکارم شیرازی را پس گرفت