مدعیان برقراری امنیت جهان در کشور خودشان احساس ناامنی می‌کنند

مدعیان برقراری امنیت جهان در کشور خودشان احساس ناامنی می‌کنند
سجاد رافعی برنده جایزه بزرگ ۸۰۰۰ دلاری از یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران گفت: در اثرم نشان دادم که رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان مدعی قدرتمندترین کشور جهان و برقرارکننده امنیت، در کاخ سفید هم احساس امنیت نمی‌کند.

مدعیان برقراری امنیت جهان در کشور خودشان احساس ناامنی می‌کنند

سجاد رافعی برنده جایزه بزرگ ۸۰۰۰ دلاری از یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران گفت: در اثرم نشان دادم که رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان مدعی قدرتمندترین کشور جهان و برقرارکننده امنیت، در کاخ سفید هم احساس امنیت نمی‌کند.
مدعیان برقراری امنیت جهان در کشور خودشان احساس ناامنی می‌کنند