مذاکره روسیه و ترکیه برای خروج 500 نفر از بستگان مسلحین از شرق دمشق

مذاکره روسیه و ترکیه برای خروج 500 نفر از بستگان مسلحین از شرق دمشق
رئیس‌جمهور ترکیه پیش از آغاز سفر سه روزه به آفریقا درباره مسائل مختلفی از جمله تخلیه چند صد نفر از غوطه شرقی دمشق و لزوم هماهنگی واشنگتن با آنکارا پیش از اعلام تصمیم درباره قدس، سخنرانی کرد.

مذاکره روسیه و ترکیه برای خروج 500 نفر از بستگان مسلحین از شرق دمشق

رئیس‌جمهور ترکیه پیش از آغاز سفر سه روزه به آفریقا درباره مسائل مختلفی از جمله تخلیه چند صد نفر از غوطه شرقی دمشق و لزوم هماهنگی واشنگتن با آنکارا پیش از اعلام تصمیم درباره قدس، سخنرانی کرد.
مذاکره روسیه و ترکیه برای خروج 500 نفر از بستگان مسلحین از شرق دمشق