مراسم زادروز استاد مرتضی مطهری در خانه او برگزار می‌شود

مراسم زادروز استاد مرتضی مطهری در خانه او برگزار می‌شود
«میلاد مطهر» ویژه نود و هشتمین زاد روز استادمرتضی مطهری برگزار می شود.

مراسم زادروز استاد مرتضی مطهری در خانه او برگزار می‌شود

«میلاد مطهر» ویژه نود و هشتمین زاد روز استادمرتضی مطهری برگزار می شود.
مراسم زادروز استاد مرتضی مطهری در خانه او برگزار می‌شود