مردم قبل از 14 آذر آیفون و آیپد قاچاق نخرند/ شاید رجیستر شود شاید نشود

مردم قبل از 14 آذر آیفون و آیپد قاچاق نخرند/ شاید رجیستر شود شاید نشود
اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز 14 آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده 30 روزه دریافت کرده‌اند.

مردم قبل از 14 آذر آیفون و آیپد قاچاق نخرند/ شاید رجیستر شود شاید نشود

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز 14 آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده 30 روزه دریافت کرده‌اند.
مردم قبل از 14 آذر آیفون و آیپد قاچاق نخرند/ شاید رجیستر شود شاید نشود